We let hydrogen flow
Think different.
Act now.
Wat we doen
Wij plannen, ontwerpen en coördineren veilige en samenhangende oplossingen voor de ontwikkeling van waterstofprojecten.
Projectontwikkeling Hystream werkt samen met lokale partners en experts om gepersonaliseerde waterstofoplossingen te creëren die aansluiten bij uw behoeften. Onze oplossingen zijn geoptimaliseerd voor maximale voordelen door haalbaarheids- en uitvoerbaarheidsstudies en zijn toonaangevend voor de uitdagingen van zowel de huidige als toekomstige energiebehoeften.
Project ontwikkeling
1
We zorgen voor de veilige werking van waterstofproductie, opslag en distributie. We kunnen u helpen om het volledige potentieel van uw waterstofactiviteiten te benutten.
Uitvoering en onderhoud
4

Ons ervaren team werkt nauw samen met onze partners om ervoor te zorgen dat het bouwproces op tijd en binnen budget wordt voltooid. Vanaf het initiële ontwerp tot de uiteindelijke ingebruikname zijn we toegewijd aan het leveren van projecten die geoptimaliseerd zijn om aan de unieke behoeften van onze klanten te voldoen.
Constructie
3
Hystream has the capability to offer financial support for hydrogen projects, providing a potential avenue for their development and implementation.
Financiering
2
U kunt nu waterstof tanken in dordrecht!
Je kunt er terecht aan de Laan der Verenigde Naties 113 in Dordrecht, waar u waterstof kunt tanken met 700 bar (voor auto's) en 350 bar (voor bussen, trucks en andere zware voertuigen).
Na de succesvolle afronding van dit project kijken we met groot enthousiasme vooruit naar verdere stappen op weg naar een emissieloze toekomst. Bent u geïnteresseerd in bijdragen aan deze visie en daadwerkelijk concreet te worden? Neem gerust contact met ons op!
Het eerste hydrogen fuel station is geopend
Niels van Staaveren, Hydrogen Engineer Hystream
"Met enthousiasme en vastberadenheid werken we actief aan waterstofoplossingen om bij te dragen aan de energietransitie. We wachten niet af; we ondernemen actie om waterstof als een essentieel onderdeel te vestigen in een duurzame toekomst."Onze oplossingen

Wij leveren end-to-end groene waterstofoplossingen.Waarom kiezen voor Hystream?

4S-principles

Hystream biedt oplossingen die modulair, schaalbaar en mobiel zijn. We passen onze "4S-principes" toe op elk project:

Safe ↓

Veilig en milieuvriendelijk : Onze waterstofoplossingen voldoen altijd aan de hoogste (inter)nationale veiligheidsnormen (bijvoorbeeld ATEX, SAE J2601, IEC 61511). We maken uitsluitend gebruik van technologieën die veilig en bewezen zijn. Het Hystream-team beschikt over uitgebreide kennis en ervaring om veiligheidsrisico's te identificeren, te kwantificeren en te beheersen. We begrijpen dat het beheersen van de publieke perceptie rondom de veiligheid van waterstof van het grootste belang is

Simple ↓

Minimale complexiteit: In plaats van de complexiteit te vergroten door componenten toe te voegen, beginnen we met het vereenvoudigen van het ontwerp tot de essentie. Vervolgens voegen we alleen componenten toe die voldoende waarde toevoegen.
Dit geldt ook voor de partijen waarmee we samenwerken. Elke partij moet toegevoegde waarde leveren aan de oplossingsketen.

Standard ↓

Bewezen technologie en schaalbaarheid. Al onze projecten maken gebruik van bewezen technologie en zijn schaalbaar. We hanteren waterstofnormen en stellen standaarden vast (bijvoorbeeld via de Nederlandse PGS-26 norm). De meeste van onze systemen zijn verplaatsbaar en aansluitbaar, wat flexibiliteit met zich meebrengt. We werken samen met partners om standaardisatie te bevorderen.

Solid ↓

Betrouwbaarheid is van cruciaal belang voor de klantbeleving (bijvoorbeeld bij vulstations) en de economie van het project. We maken gebruik van technieken zoals FMECA (Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis) en statistische gegevens om onze ontwerpen te onderzoeken en redundantie toe te passen waar nodig. Tijdens de operationele fase zorgen we ervoor dat het onderhoud op een slimme manier wordt uitgevoerd om de betrouwbaarheid te waarborgen.

4S-principles

Hystream offers solutions that are modular, scalable and movable. We apply our "4S-principles" for every project:

SAVE

 • Safe and environmentally sound.
 • Our hydrogen solutions are always in compliance with the highest (inter)national safety standards (e.g. ATEX, SAE J2601, IEC 61511).
 • We only make use of technologies that are safe and proven. The Hystream team has extensive knowledge and experience to identify, quantify and mitigate safety risks.
 • We understand that managing the public perception around safety of hydrogen is of paramount importance.

SIMPLE

 • Minimal complexity.
 • Instead of increasing complexity by adding components we first strip the design to its core and then start adding components that are adding sufficient value.
 • The same applies for the parties we work with. Each party should bring added value to the solution chain.

Standard

 • Proven technology and scalable.
 • All our projects use proven technology and are scalable. We apply hydrogen standards and define standards (e.g. via the Dutch PGS-26 norm). Most of our systems are moveable and connectable, bringing flexibility.
 • We work with partners to enhance standardization.

Solid

 • Reliable.
 • Too low reliability is detrimental to customer experience (filling stations) as well as project economics. Using techniques such as FMECA as well as statistical data we examine our designs and apply redundancy where required.
 • In the operational phase we ensure maintenance is applied in a smart manner
Hoe werkt een hydrogen station
In dit interview vertelt Joep Coenen van Hystream meer over de werking van het nieuwe Greenpoint waterstoftankstation in Dordrecht. Bij dit station kan zowel 350 als 700 bar getankt worden.
Praktische info waterstof tankstation Dordrecht: Adres: Laan der Verenigde naties 113, Dordrecht Openingstijden: 24/7 Waterstof dispensers met aansluitingen op 350 en 700 bar Inrit via het BP tankstation
Veelgestelde vragen (FAQ)